Galaxy Hotel, Macau

Kennedy School Hong Kong

Fong Yuen Museum

Tower of Colony, Taiwan